аЯрЁБс>ўџ >@ўџџџ=џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС‹a јПjbjb1У1У "0[Ё[Ёы)џџџџџџˆ8888888Ђ8FZ<ЂZ˜ЂИЮЮЮЉ*гч бгггггг,ђRDhџ8ѓЉЉѓѓџ%88ЮЮл%%%ѓ8Ю8Юб%L4€"8888ѓб%%88%– €%Ш%%Ќ*0Z%Ќ%Ќ%%8ЂІфŠ „ЂІŠ DVRs Are Pretty Cool, Aren’t They? By Hermione Granger Intro What in the WORLD is a DVR? What are some different companies that sell DVRs? How do they work? What do DVRs DO? I decided to do my report on the DVR because I, too, did not know those answers until just now. What does DVR stand for? What is so good about DVRs? What is one of the MAIN features of a DVR? How does building your own DVR help you? Well, you’ll just have to wait and see, won’t you. What Is A DVR? This paragraph is about what a DVR is and what it stands for. What IS a DVR? According to Jonathan Strickland and James Bickers (on howstuffworks.com), a DVR is just mainly a smart hard drive inside a fancy-looking box that looks really nice in your living room, bedroom, your personal movie theater (or wherever you have your TV). It’s sort of like how a computer is just a nice-looking, well, THING that looks nice and has a hard drive inside. But what does DVR stand for? A DVR stands for Digital Video Recorder, but that’s (for most humans, anyway) too long to say, so we just like to say DVR because it’s much shorter and easier to say than Digital Video Recorder. This paragraph talks about one of the MAIN features of a DVR. Well, what IS one of the MAIN features (“Things”) of the DVR? According to Jonathan Strickland and James Bickers (on howstuffworks.com), One of the main, well, "things" about the DVR is that a DVR can "pause live TV". That is the like one big, BIG feature about the DVR, even though it's a lie. Lie? Well, you can't really pause live television (if it's really live). DVRs keep recording to a live TV buffer. When (and if) you press pause to go the bathroom or something, the TV buffer is sort of still recording. It just freezes the image, so it looks like you've "paused live TV". But when you come back from the bathroom and hit the "Play" button again, you will watch recorded TV instead of live TV. Because if you think about it, if you press pause on live TV, the people in the movie will have to keep on pausing what they're doing and not move a muscle so you can get your pizza from the kitchen. How Does A DVR Work? This paragraph is about how a DVR works. But how does it work? According to WikiAnswers.com, a DVR is sort of like a VCR. But instead of a videotape like with a VCR, a DVR digitally records favorite movies and TV shows so you can watch them whenever you want. With DVRs you can also "Pause" or "Stop" the show to go to the bathroom, or eat dinner or whatever. Also, you can skip any commercials and watch the TV show or movie. This is a little bit like a DVD because you can both “Pause” or “Stop” the movie also, and skip annoying advertisements about the worlds first talking Barbie. How Can A DVR Help You? This paragraph is about how building your own DVR helps you. Well, how in the world DOES building your own DVR help you? According to how-to-tech/how-to-build-dvr (on howstuffworks.com), building your own DVR can help you because you won't have to buy a DVR and deal with all its problems like paying for the service every month and signing contracts. You can also change it all you want because it's yours. Just putting in a little extra time and effort than going and picking up a DVR at the DVR store can really improve money for your family. This paragraph tells about what is good about DVRs. What is some of the things that are good about DVRs? According to Jonathan Strickland and James Bickers (on howstuffworks.com), Well, number one: A DVR doesn't have tapes. VCRs do, and their tapes can get wrinkled really, really fast so that it's not very fun to watch. Also, extra, blank tapes aren't just lying around whenever you need to record something on them. Number two: You can fix it so that you can get to it by a remote. You could want to record a show that's halfway around the world. You can record it with just a few clicks on your mouse. You could also do it with only a few seconds on your Smart Phone (if you have one). How Can You Buy A DVR? This paragraph is about what different companies sell DVRs. Which different companies sell DVRs? Well, Jonathan Strickland and James Bickers (on howstuffworks.com, again), say that there are 4 different companies that sell DVRs. There are TiVo, Motorola, RCA, and Scientific Atlanta. That’s sort of like how a bunch of different companies sell plastic dolls, but all of them are about the same. Bibliography Bibliography Source: HYPERLINK "http://electronics.howstuffworks.com/dvr.htm" http://electronics.howstuffworks.com/dvr.htmAuthor:Jonathan Strickland and James BickersTitle:How DVR WorksDate of retrieval:Thursday, May 6, 2010Brief Summary:This website has lots of really good information about DVRs. It also has really good pictures and videos about DVRs. It has lots of advertisements, though. [Your Name] p.  PAGE 1 [Your Topic] #7кx y И A U~џŸИіtлм‘Јх3ABOPQabœžќѕќчрйчрќчќрќчрќрчрќрќчрќЪПАЉˆw_ˆ/jПh+'кh№;џ>*B*CJPJUphд h+'кh№;џ>*B*CJPJphд)jh+'кh№;џ>*B*CJPJUphдh+'кh№;џ5CJPJ h+'кh№;џh+'кh№;џCJOJPJQJh+'кh№;џCJPJh+'кh№;џB*CJPJphн h+\h№;џ hќAh№;џh?fрh№;џ5CJ OJQJ hЉhŠh№;џh№;џ"#7=Ыкy @U Им‘Ј4ABOњѕ№ъ№ъсиъ№ъъ№ъ№ТЏ$Ifgd№;џlЦ џ†џП$$Ifa$gd№;џlЦ џ†џП ЦT gd№;џ„а`„аgd№;џ„а`„аgd№;џgd№;џgd№;џыўўOPQaЬ—’rU$„јџ„& #$/„ДIfb$gd№;џlЦ џ $$„јџ„& #$/„ДIfa$b$gd№;џlЦ џgd№;џhkd$$If–l”pж0ШћFъ$'~ џџџџџџџџџџџџџџџџЄ ж`жџџџЬџџі")6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ4ж l4жaі4ќpжџџџЬџџžЪЫЬЭећќ%;<KчшщыњћѓоЭОВЇОВЇОВЇОВžО–‹{p{‹h№;џ0JmHnHu h№;џ0Jjh№;џ0JUh№;џ h+'кh№;џh+'кh№;џy(h+'кh№;џPJh+'кh№;џCJPJh+'кh№;џ5CJPJh+'кh№;џCJOJPJQJ h+'кh№;џ>*B*CJPJphд)jh+'кh№;џ>*B*CJPJUphдh+'кh№;џ0JCJPJЬЭећŒlO$„јџ„& #$/„ДIfb$gd№;џlЦ џ $$„јџ„& #$/„ДIfa$b$gd№;џlЦ џskdŠ$$If–l”@ж0”џ0 ш(&œ џџџџџџџџџџџџџџџџИ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ”Д4ж l4жaіe4pжџџџЬџџћќŒlO$„јџ„& #$/„ДIfb$gd№;џlЦ џ $$„јџ„& #$/„ДIfa$b$gd№;џlЦ џskdT$$If–l”@ж0”џ0 ш(&œ џџџџџџџџџџџџџџџџИ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ”Д4ж l4жaіe4pжџџџЬџџ%;ŒlO$„јџ„& #$/„ДIfb$gd№;џlЦ џ $$„јџ„& #$/„ДIfa$b$gd№;џlЦ џskd$$If–l”@ж0”џ0 ш(&œ џџџџџџџџџџџџџџџџИ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ”Д4ж l4жaіe4pжџџџЬџџ;<KчŒlO$„јџ„& #$/„ДIfb$gd№;џlЦ џ $$„јџ„& #$/„ДIfa$b$gd№;џlЦ џskdш$$If–l”@ж0”џ0 ш('œ џџџџџџџџџџџџџџџџИ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ”Д4ж l4жaіe4pжџџџЬџџчшъыŒ‡‡…ƒƒ‡gd№;џskdИ$$If–l”8ж0”џ0 ш(&œ џџџџџџџџџџџџџџџџИ ж€ 6 ”јџ””ДжџџџЬџЬіT)6жџџџџџжџџџџџжџџџџџжџџџџџ”Д4ж l4жaіe4pжџџџЬџЬ €Аа/ Ар=!А "А # $ %АН$$If–4ќ!vh5ж~ 5жЄ#vЄ#v~ :V –l”p ж`жџџџЬџџі")6і,ж5жЄ5ж~ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џaі4ќpжџџџЬџџЫDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ рЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ Zhttp://electronics.howstuffworks.com/dvr.htmШ$$If–!vh5жœ 5жИ#vИ#vœ :V –l”@ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6і”Д5жИ5жœ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џe4pжџџџЬџџШ$$If–!vh5жœ 5жИ#vИ#vœ :V –l”@ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6і”Д5жИ5жœ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џe4pжџџџЬџџШ$$If–!vh5жœ 5жИ#vИ#vœ :V –l”@ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6і”Д5жИ5жœ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џe4pжџџџЬџџЮ$$If–!vh5жœ 5жИ#vИ#vœ :V –l”@ ж` 6 ”јџ””ДжџџџЬџџіT)6і”Д,ж5жИ5жœ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џe4pжџџџЬџџШ$$If–!vh5жœ 5жИ#vИ#vœ :V –l”8 ж€ 6 ”јџ””ДжџџџЬџЬіT)6і”Д5жИ5жœ 9ж/ж џџџџџџрџ/ж џe4pжџџџЬџЬЅ@@ёџ@ NormalCJOJQJmH sH tH P@P Heading 1$Є№Є<@&5CJ KH OJQJJ@J Heading 2$Є№Є<@&56OJQJL@L Heading 3$Є№Є<@&5CJOJQJDA@ђџЁD Default Paragraph FontZi@ѓџГZ  Table Normal :V і4ж l4жaі _H(kєџС(No List 4@ђ4 Header  ЦрР!ZўOZ ЉhŠ Main Ideas-DMЦ џйййgdЉhŠB*OJQJph33™n>@bn Title5$Є№Є№$d&d@&NЦџPЦџa$5CJ KHOJQJ6U@Ђ!6 +'к Hyperlink >*B*phд4 @24 Footer  ЦрР!.)@ЂA. Page Number.ўO. ЉhŠAuthor$a$DўOЂqD Я^(Topic Sentence5CJ OJQJ0џџџџ!џџ z™!џџ z™ џџ z™(Лж7=ЫкUИ Ј6@‚0|.6$‚ЄV>@‚0|.6$‚ЄV6‚0|.6$‚ЄV>@‚0|.6$‚ЄV>@‚0|.6$‚ЄV>@‚0|.6$‚ЄV>@‚0|.6$‚ЄVš0€€џПИџџ@Еџ#7=Ыкy@U  И м ‘Ј4ABOPQaЬЭећќ%;<Kчшъы0€€Ъ€0€ир €0€€ир €0€0ир €0€€ир €˜0€ФиЉр €˜0€ФЉрЩ€0€€рЩ€˜0€9рЩ€0€€рЩ€˜0€™ рЩ€˜0€™ рЩ€0€€рЩ€˜0€ŠрЩ€0€€Ъ€Љ0€-Ъ Љ0€-Ъ ™0€-”Ъ ˜0€-Ъ€Љ0€-йЊ р  Љ0€-йЊ р  ™0€-мЊ р  Љ0€-йЊ р  Љ0€-йЊ р  ™0€-мЊ р  Љ0€-йЊ р  Љ0€-йЊ р  ™0€-мЊ р  Љ0€-йЊ р  Љ0€-йЊ р  ™0€-мЊ р  Љ0€-йЊ р  Љ0€-йЊ р  ™0€-мЊ р  ˜0€-иЊ р €˜0€-Ъ€˜0€€аЩ€˜0€€ир €˜0€€иЁ#7=Ыкy@U  И м ‘Ј4ABOPQaЬЭећќ%;<Kчшъ 0€€Ъ€@0€€Ъ€@0€€Ъ€0€€Ъ€@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€@0€€Ъ€˜@0€€Ъ€0VџП€ @0VџП §@0 џП 8v0џН•ІМ џ@0 џП€§@0 џП §@0 џП Љ@0€€м@Є §@0„ џП §@0„ џП ™@0€€м@Є §@0Г џП §@0Г џП Љ@0€€м@Є §@0Щ џП §@0Щ џП §H038Ѓ 8@№Пw0аVџП §@0ѓ џП §H038Ѓ §@0 џП€š0€€џПИџџ@Еџ(((+žOЬћ;чaЪXџŒ+!џ•€№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( №р €q №№B №S №ПЫџ ?№џџRANGE!B4RANGE!B5aеЫњ ы"ыABOPQaЬЭећќ%;<Kчш–ŽŽŽŽ†џ@€ААpии0 Р{~K@ @џџUnknownџџџџџџџџџџџџGTimes New Roman5€Symbol3 Arial;Helvetica3Times7 Verdana9Capitals ёˆ№аhтхІтхІцз !№ЅРДД€~4dO X @№№џ?џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЉhŠџџTitleWelchNorthridge Elementaryўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0hˆ ЌМШи ј $ 0 <HPX`'TitleWelchNormalNorthridge Elementary2Microsoft Word 11.3.5@FУ#@"cЗpўЪ@"cЗpўЪцз ўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ8є hp„Œ”œ ЄЌДМ Ф ж' NorthridgeO  Title Titleм 8@ _PID_HLINKS'A”L-http://electronics.howstuffworks.com/dvr.htm ўџџџ ўџџџ"#$%&'()*+,ўџџџ./01234ўџџџ6789:;<ўџџџ§џџџ?ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF‡>ўЪA€Data џџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџџџџџ!ЌWordDocumentџџџџ"0SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ-DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ5CompObjџџџџXObjectPoolџџџџџџџџџџџџ‡>ўЪ‡>ўЪўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџ РFMicrosoft Word DocumentўџџџNB6WWord.Document.8